• អាហារូបករណ៍ Web Development ៥០ កន្លែង

  អាហារូបករណ៍ 5️⃣0️⃣ កន្លែង ផ្នែកបង្កើតនិងរចនាគេហទំព័រ Web Development 🎉 អត្ថប្រយោជន៍រួមមាន៖

  ✅ បង្ហាត់បង្រៀនពីគ្រូដែលមានជំនាញបង្កើតនិងរចនាគេហទំព័រវេបសាយ

  ✅ ទទួលបានឱកាសក្លាយជាសមាជិកបណ្តាញ IT

  ✅ ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សានឹងមានឱកាសទទូលបានការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗ

  ✅ មានឱកាសក្លាយជាអ្នកជំនាញបង្កើតនិងរចនាគេហទំព័រ

  ✅ ទទួលបានការចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ពីម្ចាស់អាជីវកម្មធំៗ

  ✅ ទទួលបានឱកាសចូលរួមគម្រោង Start-up

  🔑 លក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើស៖ 🔍 ជានិស្សិតឆ្នាំទី 2 ឡើងទៅអាយុចាប់ពី ២០​ ទៅ ២៥ ឆ្នាំ 🔍 សិក្សាពេញម៉ោងចាប់ពី ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ (៨: ០០ព្រឹក ដល់ ៥:០០ល្ងាច) និង ថ្ងៃសៅរ៍ (៨:០០ព្រឹក ដល់ ១២:០០ថ្ងៃត្រង់) 🔍 មានការតាំងចិត្ត និងស្វ័យសិក្សាខ្ពស់ ✏️ ចាប់ទទួលពាក្យពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ✏️ ការប្រលងសរសេរ ប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ 🔑 បញ្ជាក់៖ ១. សិស្សដែលចុះឈ្មោះចូលរៀន តម្រូវឲ្យមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសិក្សាពេញម៉ោងរយៈពេល៣ខែ ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិនាឆ្នាំ២០២១ ២. សាលាមានទីតាំងក្បែរអង់តែនទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ៣. ប្រលងសរសេរ៖ ភាសាអង់គ្លេស គណិតវិទ្យា និង តក្កវិជ្ជា ៤. សិស្សដែលប្រលងជាប់ សាលានិងទាក់ទងណាត់ជួបដើម្បីធ្វើការសម្ភាស៍ ៥. លទ្ធផលសិស្សដែលបានជាប់អាហារូបករណ៍ជាស្ថារពរនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

No comments found

LEAVE COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *